FA | EN | AR
چهارشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٥
جمع بازديدكنندگان امروز: 8
جمع بازديدها تاكنون: 248579
کاهش 37،5درصدی فوت شدگان حوادث کار
درچهار ماهه نخست سالجاری 5نفر براثرحوادث کار در استان کردستان جان خود را از دست دادند که نسبت به 8نفر فوت شدگان مدت مشابه سال قبل 37،5درصدکاهش یافته است
مراجعه بیش از3700نفربه دلیل نزاع به مراکزپزشکی قانونی
در4ماهه اول امسال 3هزار773نفربه دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی کردستان مراجعه کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل1.3رشدیافته است
کاهش 28.6درصدی فوت شدگان مصرف موادمخدر
در4ماهه اول امسال 15نفر براثر مصرف موادمخدر درکردستان جان خود رااز دست دادندکه نسبت به مدت مشابه سال قبل 28.6کاهش یافته است
‏‏‏‏1395/06/17 » برگزاری جلسه هم اندیشی ایثارگران
‏‏‏‏1395/06/14 » کاهش 1،1درصدی معاینات سرپایی در مراکز پزشکی قانونی
‏‏‏‏1395/06/13 » کاهش 14،9درصدی اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی
‏‏‏‏1395/06/10 » کاهش 37،5درصدی فوت شدگان حوادث کار
‏‏‏‏1395/06/10 » نشست خبری مدیرکل بااصحاب رسانه
‏‏‏‏1395/06/09 » کاهش 28.6درصدی فوت شدگان مصرف موادمخدر
‏‏‏‏1395/06/09 » مراجعه بیش از3700نفربه دلیل نزاع به مراکزپزشکی قانونی
‏‏‏‏1395/06/09 » کاهش 20.3درصدی تلفات حوادث رانندگی درچهارماهه نخست سالجاری
‏‏‏‏1395/06/04 » حادثه رانندگی در محور سقز بانه 3 کشته بر جای گذاشت
‏‏‏‏1395/04/12 » راهپیمایی روز جهانی قدس
‏‏‏‏1395/04/06 » برگزاری مراسم تجلیل از ایثارگران

آرشيو اخبار

آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: سنندج، خيابان شهيد تعريف کدپستی: 6617617571
تلفن: 3285480، دورنگار: 3285481،
پیام کوتاه: 20001372