FA | EN | AR
يکشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٦
جمع بازديدكنندگان امروز: 191
جمع بازديدها تاكنون: 318059


برگزاری جلسات کمیته استانی ششمین همایش سراسری طب و قضا

برگزاری جلسات کمیته استانی ششمین همایش سراسری طب و قضا در اداره کل پزشکی قانونی استان کردستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کردستان در این جلسات که با حضور تمامی اعضا کارگروه آغاز شد در ابتدا دکتر غلامرضا همایون پورمدیر کل پزشکی قانونی استان کردستان ضمن تاکید بر اهمیت و کاربرد موضوعات ومحورهای همایش در پیشبرد اهداف سازمان و ایجاد تسهیل در صدور نظریات کارشناسی پزشکی قانونی از اعضاءکارگروه همکاری و اهتمام هرچه بیشتر را خواستار شدند.در ادامه این گفت وگو محورهای چهارگانه ذیل مورد بررسی قرار گرفت .
محور 1 (واکاوی ابعاد پزشکی ، فقهی و حقوقی رشد وکمال عقل) با توجه به بحث و تبادل نظر اعضاء جلسه مقرر شد از اعضای گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و پزشکان صاحب نظر عضو کمیسیون پزشکی قانونی استان جهت مشارکت در موضوع مرتبط دعوت بعمل آید.
محور2 (تفسیرو تبیین پزشکی ، فقهی وحقوقی موضوع سرایت درصدمات ) مقررشد طی هماهنگی با دادگستری ،شعب رسیدگی کننده مرتبط شناسایی و هماهنگی تشکیل جلسه با رییس محاکم عمومی وانقلاب سنندج و قضات صاحب نظر بعمل آید.
محور3 (چالشهای تشخیص حرج درسقط درمانی) با توجه به بحث و تبادل نظر اعضاء جلسه مقررشد از اعضای گروه نوزادان و زنان دانشگاه علوم پزشکی و پزشکان معتمد عضو کمیسیون پزشکی قانونی جهت شرکت در جلسه مشترک دعوت بعمل آید. همچنین آمار پرونده های سقط درمانی شش ماهه جهت بررسی و آنالیز لازم تحویل پزشک زنان مرکز گردد.
محور4(نحوه مواجهه قضایی با صدمات ساختگی )مقررشد ضمن بررسی و آنالیز آمار پرونده های صدمات ساختگی موجود در اداره کل نسبت به پیگیری نتیجه نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در صدور احتمالی رای قضایی اقدام گردد .
در دومین جلسه همایش طب وقضا که با حضور تمامی اعضاء کارگروه انجام شد. ابتدا دبیر جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در رابطه با مصوبات جلسه قبل گفتند طی هماهنگی های به عمل آمده با اعضای گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و پزشکان معتمد عضو کمیسیون پزشکی قانونی مقرر شد جلسه ای مشترکی در مردادماه برگزار گردد .
ایشان گفتند درمحور های 4و2 با توجه به گستردگی شعب رسیدگی کننده مرتبط هماهنگی تشکیل جلسه با رییس محاکم عمومی وانقلاب سنندج بعمل آمد. همچنین طی هماهنگی با اعضای گروه نوزادان و زنان دانشگاه علوم پزشکی و پزشکان معتمد عضو کمیسیون پزشکی قانونی تاکیدشد جلسه مشترکی در مردادماه برگزار گردد و آمار پرونده های سقط درمانی شش ماهه نیز جهت بررسی و آنالیز لازم تحویل پزشک زنان مرکز گردید.
دبیر کارگروه در ادامه گفت با بررسی و آنالیز آمار پرونده های صدمات ساختگی موجود در اداره کل مقرر شد ضمن هماهنگی و کسب نتایج صدور نظرات کارشناسی در مراجع قضایی ، نسبت به نگارش مقاله مرتبط از سوی اعضاء اقدام گردد.
در جلسه سوم که با حضور تمامی اعضاء مدعوآغاز گردید. در ابتدا دکتر مسعود ولظم(رییس پزشکی قانونی سنندج) ضمن اعلام اینکه موضوع اشاره شده در محور یک ، از بیشترین سئوالات و خواسته های قضایی درارجاعات به واحد کمیسیون پزشکی قانونی میباشد لذا از روانپزشکان حاضر درخواست کردند ضمن همکاری نظرات تخصصی خود را دراختیار سایر اعضاء قرار دهند. درادامه دکتر علیرضا ناظمی ( عضو هیات علمی دانشگاه و روانپزشک معتمد پزشکی قانونی ) در خصوص موضوع محور یک، نظرات خود را اعلام کردند.ایشان گفتند اصولا کمال عقل یک مفهوم و بحث فقهی،عمدتا فلسفی است که معادلی در پزشکی و روانپزشکی ندارد.gross رشد جنبه فیزیکی قضیه را مد نظر دارد و رشد متضمن نمو نیست.کمال یک صفت کیفی است که نیاز به ده الا دوازده صفت دیگر دارد تا محقق گردد.رشادت سطح خفیف و ساده کمال است.در صورتی که قصد تعریف عقل را داشته باشیم ، باید پله های عقل را نیز تعریف کنیم یعنی بگوییم چه کسی کمال عقل را داردسپس معادل سازی کنیم که عقل معادل چه چیزی در پزشکی است.جهت تعریف عقل لازم است ابتدا تعریف عقل را از دیدگاه عرفا ، قدما ، علمای گذشته رنسانس و پس از آن فلاسفه ، یونان قدیم ، ملاصدرا ، مولانا ،ابوعلی سینا را مورد بررسی قرار داد.سپس مراحل رشد را بشرح زیر مورد بررسی قرار دادند. الف ) رشد جنسی ب) رشد عاطفی ج) رشد عقلانی ادراکی
د) رشد اقتصادی . در ادامه هریک از اعضای حاضر نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردند.درپایان مقرر شد گروه روانپزشکی دانشگاه نسبت به بررسی منابع و کتب تخصصی روانپزشکی و ارسال مطالب علمی مرتبط با موضوع جهت تدوین مقاله علمی با موضوع جایگاه عقل در پزشکی جهت همکاران پزشکی قانونی همکاری لازم را داشته باشند.

 در چهارومین جلسه همایش طب وقضاکه با حضور تمامی اعضاء آغاز شد. در ابتدا دکتر زهره سلیمانی متخصص پزشکی قانونی و مسمومیتها و پزشک زنان مرکز استان ضمن خیر مقدم به حاضرین ، مشکلات موجود در صدور مجوز سقط درمانی قانونی را مورد بررسی قرار دادند. در ادامه اعضای حاضر به بررسی موارد اندیکاسیونهای جنینی و مادری سقط درمانی پرداخته و هریک از موارد را به اجمال مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
درادامه دکتر همت پور ضمن اشاره به شایع ترین مشکلات موجود در نوزادان که باعث حرج در والدین می شود پیشنهاد بررسی پروفایلهای ژنتیکی در خانواده های با سابقه فوت فرزند را به منظور بررسی احتمال مشکلات ژنتیکی متابولیک مانند (آترزی ژژنوایلئال )را مورد بحث قرار دادند.
درقسمت دیگر از این نشست خانم دکتر فریبا فرهادی فر نیز اندیکاسیونهای مادری را مورد بررسی قرار داده و یکی از مشکلات موجود در تشخیص را امکان بررسی برخی اختلالات ( جنینی )در هفته های هجدهم تا بیستم بارداری عنوان کردند که به دلیل پایان زمان سن قانونی سقط درمانی باعث ایجاد مشکلات عدیده ای دررسیدگی به این پرونده ها می گردد.
در این نشست خانم دکتر زارع نیز پیشنهاد دادند هریک از اعضاء در زمینه تخصصی خود به بررسی اندیکاسیونهای موجود پرداخته و ظرف مدت مشخصی مشکلات موجود درتشخیص را به همکاران پزشکی قانونی اعلام نمایند . در پایان هریک از اعضای حاضر نظرات و پیشنهادات خود رابیان نمودند.

 

تاریخ انتشار: ٢٣:١١ -1396/06/01 کد مطلب :٢٩٤١١
  نسخه چاپي

خروج

آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: سنندج، خيابان شهيد تعريف کدپستی: 6617617571
تلفن: 3285480، دورنگار: 3285481،
پیام کوتاه: 20001372